قوانین رانندگان

راننده سموبار با تایید و تیک کردن پذیرش قوانین و مقررات سموبار اقرار مینمایید کلیه بندها و جزئیات این قرارداد رامطالعهو پذیرفته است .
واگذاری کالاها به راننده ازطریق پلیکیشن سموبار خواهدبود به این صورت که راننده باعضویت دراپلیکیشن سموبار نسبت به حمل بارهای تقاضاشده توسط متقاضی اعلام امادگی نموده و پس ازقبول شرایط مربوط به کالا اعم ازنوع ،مبدا،مقصد،قیمت نسبت،به حمل اقدام می نماید.برهمین اساس قبول یک پیشنهاد به معنای بسته شدن یک قرارداد بین صاحب کالا و بار با راننده یا شرکت حمل ونقل است و سموبار دراین قرارداد نقشی ندارد.
تبصره : نوع بسته بندی ، مبدا و مقصد تحویل و تعیین قیمت حمل حسب نوع کالاها و سفارش مشتری مشخص خواهدشد که ضمیمه و جزء لاینفک این قرارداد خواهدبود و در اپلیکیشن سموبار مشخص خواهدشد.

وظایف و تعهدات راننده سموبار:
1. تهیه لوازم عرفی و تخصصی اجرای کامل موضوعات قراردادازهرقبیل که باشدبه عهده راننده می باشد.
2.مسئولیت رعایت کلیه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ازجمله عدم استفاده از نرم افزار سموبار درحین رانندگی و حفظ سلامت خودرو توسط رانندگانی که درسموبار فعالیت می کنند به عهده راننده است.
3. درصورت حمل و نقل اشیاء غیرمجاز ازجمله مشروبات الکلی ،موادمخدر،سلاح،موادمنفجره،موادالوده یاسایراشیاء یا حیواناتی که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران مجازنیست سموبار هیچ گونه مسئولیتی نداشته و کلیه مسئولیت های کیفری و مدنی برعهده راننده خواهد بود.
4.راننده موظف است تمامی قوانین و مقررات سموباررا رعایت نماید.
5.درصورتی که ارتباط بین صاحب بار و راننده درخارج از چهارچوب اپلیکیشن و نرم افزار برقرار گردد تخلف محسوب شده و سموبار مسئولیتی ندارد.
6.دریافت هرگونه هزینه اضافه بیش از کرایه اعلامی و هزینه های اعلام شده ازطریق سامانه سموبار توسط راننده تخلف محسوب می شود.
7.راننده موظف است درطول مسیر حمل کالا جی پی اس و اینترنت گوشی خودرا فعال نماید.
8.راننده موظف است راس زمان اعلامی جهت بارگیری جهت انجام بارگیری حاضرباشد.

 

لطفا فرم زیر را پر کنید، برای ثبت‌نام و هماهنگی با شما تماس می‌گیریم.

پیوستن به ناوگان سموبار